Partners

Wij werken samen aan het ontwikkelen en verbeteren van De Posten:
1. Zorgcentrum De Posten
2. Woningcorporatie Domijn
4. Gemeente Enschede
5. Provincie Overijssel

Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met een heleboel andere organisaties. Want we willen verbinden. Mensen, initiatieven en organisaties. En wat we vooral belangrijk vinden is aansluiting vinden bij de wensen van de buurtbewoners. Want zij zijn onze buurt De Posten!

Zorgcentrum de Posten
Samen met u en uw naasten zet de Posten zich in voor uw woon- en leefplezier. Wij zijn naast zorgverlener ook ondersteuner, gids en goede buur. Wij voelen ons verbonden met de wijk en de maatschappij. We geloven in de kracht van mensen en samenwerking, van vooruitgang en duurzaamheid.

Bent u bij de Posten, dan voelt u zich thuis en kunt u zichzelf zijn. De Posten is een levendige en gastvrije plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar altijd iets te doen is.

Woningcorporatie Domijn
Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in een van onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. In totaal hebben we 15.500 woningen die we verhuren, onderhouden en beheren.

Een huis is pas een thuis als ook de wijk fijn is. Als mensen elkaar kennen en rekening houden met elkaar. Als het er veilig, heel en schoon is. Wij verwachten van onze huurders dat zij er alles aan doen om hun buurt prettig en leefbaar te houden. Als het kan, helpen we ze graag. Daarbij werken we nauw samen met onze partners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Zo versterken we elkaar én de wijk!

Gemeente Enschede
De samenleving verandert. En daarmee onze rol als gemeentelijke organisatie. Om goed om te kunnen gaan met die veranderingen, willen we een flexibele, wendbare overheid zijn.
Daarbij stellen we de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Enschede centraal. Alleen op die manier kunnen we werken aan de opgaven en ambities van onze gemeente. Deze aanpak noemen we “Samenlevingsgericht werken”.

Provincie Overijssel
De samenwerkende partijen worden gesteund door de Provincie Overijssel.
Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. De provincie werkt en is er voor u. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.