Visie op De Posten

Zorgcentrum de Posten, woningcorporatie Domijn en Gemeente Enschede sloegen de handen ineen: samen gingen we aan de slag om een visie te ontwikkelen voor de buurt De Posten. Een visie waarin de verbetering en ontwikkeling van De Posten centraal staat. We keken wat er nodig is en wat er staat te gebeuren. Dit deden we niet alleen! We schakelden experts, bewoners en partners in en hielden altijd de behoefte van de bewoners voor ogen.

Thema’s

We hebben daarom een heleboel buurtbewoners gesproken. Van jong tot oud, van al jaren hier wonend tot net nieuw, van valide tot minder valide. Hoe ziet hun ideale wijk er in de toekomst uit? Ook vroegen we professionals in de wijk om hun mening. Bijvoorbeeld leraren, zorgprofessionals, welzijnswerkers, wijkcoaches en raadsleden.

Op basis van al deze meningen, behoeftes en ideeën zijn 2 thema’s ontstaan:

  • Doen en ontmoeten
  • Passend bewonen

Deze thema’s overlappen elkaar natuurlijk, daarom benaderen we ze gezamenlijk. Binnen de thema’s werken meerdere werkgroepen om zo ideeën uit te kunnen werken.

Doen en ontmoeten
Of je nu 3 of 103 bent: in De Posten kun je altijd meedoen en andere buurtbewoners ontmoeten. Je hebt de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen en je kunt meehelpen om samen de buurt beter te maken. Samen maken we van De Posten een toegankelijke buurt die alles heeft om fijn te kunnen wonen en leven.

Bij ‘doen en ontmoeten’ draait het niet alleen om dagopvang of dagbesteding. Natuurlijk is dit een belangrijk onderdeel. Maar het gaat ook over dat kopje koffie met je buurvrouw of die computercursus voor ouderen, die gegeven wordt door de jeugd van de naastgelegen school. De bankjes in de openbare ruimte waar jij je medebuurtbewoners treft. De wijk moet niet alleen genoeg ontmoetingsplekken hebben, ze moeten ook divers zijn. Voor alle buurtbewoners.

We werken binnen ‘doen en ontmoeten’ aan o.a. de volgende onderwerpen (klik op de link voor meer informatie):

Passend bewonen
Wonen gaat om meer dan alleen een huis dat past bij je levensfase. Wonen gaat er ook om dat je je thuis te voelt in je omgeving. We bewegen binnen dit thema mee met maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte van (toekomstige) bewoners. Zo kijken we hoe je langer zelfstandig kunt wonen. Maar ook hoe we creatiever woningen kunnen toewijzen, zodat mensen op de juiste plek kunnen wonen die past bij de fase in hun leven. Ook onderzoeken we of we andere woonvormen aan kunnen bieden en wat bewoners nodig hebben om fijn te kunnen wonen.

We werken binnen ‘passend bewonen’ aan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Creatief woningtoewijzing
  • Openbare ruimte verbinden met ontmoeten
  • Gemengde woonvormen

Via deze link lees je meer over de acties die we al genomen hebben en nog gaan nemen.

Tekening