Visie op De Posten

Zorgcentrum de Posten, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland en Gemeente Enschede sloegen de handen ineen: samen gingen we aan de slag om een visie te ontwikkelen voor de buurt De Posten. Een visie waarin de verbetering en ontwikkeling van De Posten centraal staat. We keken wat er nodig is en wat er staat te gebeuren. Dit deden we niet alleen! We schakelden experts, bewoners en partners in en hielden altijd de behoefte van de bewoners voor ogen.

Thema’s

We hebben daarom een heleboel buurtbewoners gesproken. Van jong tot oud, van al jaren hier wonend tot net nieuw, van valide tot minder valide. Hoe ziet hun ideale wijk er in de toekomst uit? Ook vroegen we professionals in de wijk om hun mening. Bijvoorbeeld leraren, zorgprofessionals, welzijnswerkers, wijkcoaches en raadsleden.

Op basis van al deze meningen en ideeën zijn 4 thema’s ontstaan: vitaal & gezond, beter zelfstandig, begripvol samenleven en duurzaam. Deze thema’s overlappen elkaar natuurlijk, daarom benaderen we ze gezamenlijk. Binnen de thema’s hebben we een aantal groepen gemaakt om duidelijk te maken waar de thema’s samenkomen.

Grijs, Groen en Gelukkig
“Grijs, Groen en Gelukkig” is gericht op de openbare ruimte. Denk hierbij aan het verkeer en het groen in de openbare ruimte. Maar er is ook aandacht voor een fijne manier van recreëren ín die ruimte. Het gaat hier om een ontmoetingsplek die bijdraagt aan “Vitaal en gezond”. Bijvoorbeeld door sporten in de openbare ruimte, zoals een bootcamp. Het is ook een plek die bijdraagt aan “Beter zelfstandig”. Zodat er voor mensen met dementie een veilige route is van zorgcentrum de Posten naar het winkelcentrum.

Doen en Ontmoeten
Bij “Doen en Ontmoeten” draait het niet alleen om dagopvang of dagbesteding. Natuurlijk is dit een belangrijk onderdeel. Maar het gaat ook over dat kopje koffie met je buurvrouw of die computercursus voor ouderen, die gegeven wordt door de jeugd van de naastgelegen school. De bankjes in de openbare ruimte waar jij je medebuurtbewoners treft. De wijk moet niet alleen genoeg ontmoetingsplekken hebben, ze moeten ook divers zijn. Voor alle buurtbewoners.

Dichtbij zelfstandig
Hier hebben we het vooral over zorg en welzijn. Hoe krijg je dicht bij huis de juiste zorg en ondersteuning? Brengen we de mensen naar de zorg toe als er wat aan de hand is? Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Of brengen we de zorg naar de mensen zelf? Maar ook het investeren in de fysieke leefomgeving draagt eraan bij dat mensen vaker de deur uit gaan om even een stukje te lopen. Beweging hangt samen met de vitaliteit van de bewoners en kan een positief effect hebben op de behoefte aan zorg.

Begripvol samenleven / Talentontwikkeling
De Posten is een heel diverse wijk, waar mensen van allerlei leeftijden en verschillende afkomst met elkaar samenleven. Dat gaat vaak goed, maar soms loopt dat een beetje stroef. Het is daarom belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en elkaars taal en cultuur leren kennen. Ook blijkt dat er een hele grote groep bewoners is met allerlei goede ideeën op het gebied van werk, talentontwikkeling en inkomen. Die geven we graag de ruimte!

Passend (be)wonen
De vraag is niet alleen of er wel genoeg verschillende woningen zijn, maar zeker ook of deze woningen wel passend bewoond worden. Dat wil zeggen: wonen huurders in een woning die ook voor hen bedoeld is? We brengen daarom in kaart waar het nodig en mogelijk is om een gevarieerder woningaanbod te creëren. Zodat iedereen ook passend kán wonen.

Klimaat en Biodiversiteit
Veel bewoners willen een mooie, groene wijk. Biodiversiteit is daarin een onderwerp dat we veel horen. Eén bewoner vatte dit treffend samen: ‘Er vliegt hier geen vogel’. Een groene en kleurrijke omgeving doet wat met het welbevinden en geluksgevoel van de buurtbewoners. Dus geen glad gemaaid grasveld met eikenprocessierups, maar een mooie bloemborder, een gouden regen en struiken.

Energie van de toekomst en voorlichting
Veel bewoners zijn (nog) niet echt bezig met het energievraagstuk. Toch is dit één van de grootste opgaven van de toekomst. Er zijn heel veel innovatieve mogelijkheden die niet alleen de wijk en het woonklimaat verbeteren, maar ook beter zijn voor het milieu. Zo is de fontein in het park “aangesloten” op de zonnepanelen op het dak van het winkelcentrum. En misschien liggen er nog meer kansen!

Tekening