Terugkoppeling digitale bijeenkomst 20 mei
30 juni

Terugkoppeling digitale bijeenkomst 20 mei

Op 20 mei jl. hebben we een bijeenkomst georganiseerd over Doen en Ontmoeten in buurt De Posten. Deze digitale sessie is goed bezocht en heeft ons een aantal concrete resultaten opgeleverd. Onderstaand lees je die resultaten.

Tijdens de bijeenkomst is door drie groepen gewerkt aan een concretere invulling en planvorming van drie deelonderwerpen. Onderstaand vind je contactpersonen per onderwerp en eventuele vervolgafspraken. Als je vragen hebt over dit onderwerp en/of hier graag (verder) bij aansluit kun je met hen contact opnemen.

 1. Het realiseren van een Dynamische OntmoetingsPlek (DOP)

  • Contactpersoon: Ank Braspenning, abraspenning@deposten.nl
  • Start met haalbaarheidsonderzoek eind juni / begin juli
  • Vervolgbijeenkomst wordt momenteel gepland
 2. Groen en de openbare ruimte

  • Contactpersoon: Henk Abels, habels@deposten.nl
  • Bijeenkomst bewoners Lintveldebrink voor openbare ruimte tussen flat 2 en 3 op 30 juni
  • De werkgroep maakt een (ruimtelijk) plan voor de buurt met ontmoetingsplekken en -kansen
 3. Ontmoetingsplek voor jongeren

  • Contactpersoon: groep 3 zoekt aansluiting bij groep 2

In de video kijk je de drie belangrijkste onderdelen terug.

 1. Resultaten interviews (circa 6 minuten)

 2. Inspiratiesessie Patricia van der Haak van Transitiereizen (circa 12 minuten)

 3. Opbrengst bijeenkomst (circa 16 minuten)

Mocht je andere vragen hebben over Doen en Ontmoeten in buurt De Posten, dan horen we dit natuurlijk graag. Samen gaan we verder werken aan een sociale wijk die toegankelijk is en voorziet in behoeftes van bewoners. Dat doen we door in te zetten op samenredzaamheid: samenwerking tussen inwoners en organisaties. Alleen zo kunnen alle buurtbewoners van 0-110 jaar de mogelijkheid krijgen om mee te doen, te ontmoeten en zich in te zetten voor buurt De Posten.

Ontmoeting in het groen: samen doen! Uitkomsten ‘Ontmoeting in het groen: samen doen!’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je weten wat er speelt in onze buurt De Posten? Laat je mailadres achter en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.